דרכים לקבלת אזרחות אמריקאית

גרין קארד לארצות הברית

קיימות שלוש דרכים מרכזיות עבור – איך תקבלו גרין קארד לארצות הברית?

כאשר יוענק בידכם הגרין קארד הנכסף, תופיע עליו התמונה שלכם, בו תעשו שימוש ממש כמו תעודת זהות של מדינת ישראל, הווה אומר – הינו יתייג אתכם כתושבי קבע.

מה קורה במידה והנכם תושבי קבע מותנים? 

עבור תושבי קבע מותנים מוענק הגרין קארד בתוקף למהלך רק של שנתיים. במצב זה עליכם לפעול בעוד מספר דרכים, כדי להיוותר במעמד של תושב קבע. ידרשו מכם להנפיק עתירה להורדת התנאי במהלך של עת בת שלושה חודשים בטרם ייגמר התוקף של הגרין קארד שלכם.

מפאת הסיבה כי אי אפשר לחדש גרין קארד מותנה, תידרשו להגיש עתירה זאת, על מנת למנוע את אובדן הסטטוס של תושבי קבע.

על מנת להוריד את התנאים על כרטיס ירוק, אשר מושתתים על בסיס חופה וקידושין, הנכם נדרשים להגיש מסמך איי שבע מאות חמישים ואחת, על מנת להוריד את תנאי הדירה שהנכם דרים בה.

הווה אומר, כי מעמד תושב הקבע מושתת על נישואין שמהלכם הינם מעט משנתיים. או צריך לבצע אותו דבר במצב של גרין קארד אשר מושתת על גבי יזמות. עליכם להציג מסמך עתירה איי שמונה מאות עשרים ותשעה ובאמצעות יזם להורדת התנאים, הווה אומר – מעמד הקבע שלכם יושתת על גבי השקעה בתוך מדינת ארצות הברית.

קרובים מדרג קרבה ראשונית

אשר עונים על התנאים שמאופיינים בחוק, הינם רשאים לקבלת גרין קארד מתוקף הקרבה שלהם לאזרח אמריקני או לתושב קבע אמריקני שאוחז בעצמו גרין קארד. קרוב משפחה, אשר מאופיין כאימדייט רלטיב, הווה אומר – הורה, ילד מתחת לגיל עשרים ואחת ובני זוג של תושב קבע או אזרח אמריקני יש להם זכות אוטומטית להענקת גרין קארד. מענק של גרין קארד לא יקרה במידה וסטטוס תושבות קבע של קרוב משפחה התקבל בשל חופה וקידושין וכן לפני שעברו חמש שנים מעת היתר הסטטוס שלכם.

טפסים שיש לצרף לקבלת גרין קארד

מסמך לבקשת גרין קארד מן הסוג של איי שלוש מאות שישים או איי מאה ושלושים, טפסים אשר עברו תרגום לשפה האנגלית ומוכיחים את יחס הקרבה, אורגינליות או העתק נאמן למקור, אשר מוכיח הודות סטטוס של קרוב משפחה אשר דר במדינת ארצות הברית, הווה אומר – בעל גרין קארד או אזרח, ואף טפסים נוספים בהלימה להנחיות.

הזכויות שמתקבלות באופן ישיר עם הענקה של גרין קארד

הגרין קארד נותן בידכם להישאר, להיות מועסקים והן ללמוד במדינת ארצות הברית ככל שעולה על רצונכם, ללא תאריך יעד ובתנאי שלא תבצעו כל עבירה פלילית או אשר תפרו את תנאי קבלת הגרין קארד.

יוענק בידכם סטטוס של תושבי קבע של מדינת ארצות הברית והנכם זכאים לסגולות שבאות יחד עם סטטוס זה וקיימת עבורכם שמירה על נהלי מדינת ארצות הברית, היכן שהנכם דרים כעת ותחומי השיפוט המקומיים שלכם.

כדאי וכן משמעותי ביותר להתנהל בפרוצדורה המסועפת של מענק הגרין קארד ביחד עם ליווי של אנשי מקצוע בנושא זה, אשר עשויים לתת לכם מענה הודות כל השאלות שיש לכם ולוודא כי הנכם צולחים את הפרוצדורה, על מנת להימנע משגגה אשר עשויה לעכב את מענק הגרין קארד והן הגשמת הפנטזיה שלכם לדור במדינת האפשרויות הלא מוגבלות.

הנתיב הכי קל, אשר בו ניתן להשיג גרין קארד, הינו על ידי השתתפות בהגרלה.

אגף המדינות של מדינת ארצות הברית מעניק בשיעור של חמישים וחמש אלף אשרות, על ידי תכנית הגרלה, אשר נערכת כל שנה. חרף העובדה כי נדרש המון מזל, על מנת לזכות בהגרלה, מדובר בדרך הכי זמינה עבור בני אדם אשר רוצים להפוך את הפנטזיה שלהם לגור במדינת ארצות הברית לממשית. בני אדם מכל מדינה אשר משתתפת בהגרלה זו קיים צ'אנס הוגן להצליח, בשל כך כי אף מדינה לא ניתן לה למעלה משבעה אחוזים מכלל האשרות המוצעות.

על התנאים לקבלת גרין קארד תוכלו להמשיך ולהעמיק במאמר הבא.