דרכים לקבלת אזרחות אמריקאית

‌גרין‌ ‌קארד‌ ‌נישואין‌ ‌הוא‌ ‌‌גרין‌ ‌קארד‌ ‌על‌ ‌בסיס‌ ‌קרבה‌ ‌משפחתית‌,‌ ‌שניתן‌ ‌לבן‌ ‌זוג‌ ‌של‌ ‌אזרח‌ ‌ארצות‌ ‌הברית‌ ‌או‌ ‌בן‌ ‌זוג‌ ‌בעל‌ ‌גרין‌ ‌קארד‌ ‌תקף‌ ‌המתגורר‌ ‌בארצות‌ ‌הברית.‌ ‌גרין‌ ‌קארד‌ ‌נישואין‌ ‌נחשב‌ ‌לאחד‌ ‌מהתהליכים‌ ‌המהירים‌ ‌והפשוטים‌ ‌ביותר‌ ‌למעבר‌ ‌לארה"ב,‌ ‌לכן‌ ‌זוגות‌ ‌רבים‌ ‌נהנים‌ ‌מהזכות‌ ‌לחיות‌ ‌ולעבוד‌ ‌בארצות‌ ‌הברית‌ ‌באופן‌ ‌חוקי‌ ‌ביחד,‌ ‌לאורך‌ ‌כל‌ ‌חייהם.‌ ‌ 

‌בכתבה‌ ‌זו‌ ‌נסביר‌ ‌כיצד‌ ‌מתנהל‌ ‌התהליך‌ ‌מ-‌ ‌א'‌ ‌ועד‌ ‌ת'.‌ ‌אם‌ ‌אינכם‌ ‌זכאים‌ ‌לגרין‌ ‌קארד‌ ‌נישואין,‌ ‌אתם‌ ‌תמיד‌ ‌יכולים‌ ‌להשתתף‌ ‌בהגרלת‌ ‌הגרין‌ ‌קארד,‌ ‌המחלקת‌ ‌כ-‌ ‌50,000‌ ‌תעודות‌ ‌גרין‌ ‌קארד‌ ‌מידי‌ ‌שנה‌ ‌לאנשים‌ ‌מכל‌ ‌רחבי‌ ‌העולם‌,‌‌ ‌‌כאשר‌ ‌‌מתוכם‌‌ ‌יש‌‌ ‌אלפי‌ ‌ישראלים.

‌‌מהלך‌ ‌הגשת‌ ‌גרין‌ ‌קארד‌ ‌נישואין‌ ‌ ‌ 

‌שלב‌ ‌I‌ ‌–‌ ‌מילוי‌ ‌‌טופס‌ ‌I-130‌ ‌‌עבור‌ ‌בן‌ ‌זוג‌ ‌שאינו‌ ‌חוקי‌ ‌בארה"ב‌ ‌ 

על‌ ‌בן‌ ‌הזוג‌ ‌שלכם,‌ ‌בעל‌ ‌האזרחות‌ ‌האמריקאית‌ ‌או‌ ‌הגרין‌ ‌קארד‌ ‌התקף,‌ ‌למלא‌ ‌עבורכם‌ ‌את‌ ‌טופס‌ ‌I-130‌ ‌ולהגיש‌ ‌אותו‌ ‌ל-‌ ‌‌USCIS‌‌.‌ ‌מטרתו‌ ‌העיקרית‌ ‌של‌ ‌המסמך‌ ‌היא‌ ‌לבסס‌ ‌את‌ ‌הקשר‌ ‌בינכם‌ ‌ובין‌ ‌הזוג‌ ‌שלכם,‌ ‌להוכיח‌ ‌שהוא‌ ‌אמיתי‌ ‌וכי‌ ‌אתם‌ ‌אכן‌ ‌זכאים‌ ‌לקבל‌ ‌סטאטוס‌ ‌של‌ ‌תושב‌ ‌קבע‌ ‌במדינה.‌ ‌ ‌

בכדי‌ ‌למלא‌ ‌את‌ ‌הטופס,‌ ‌בן‌ ‌הזוג‌ ‌שלכם‌ ‌חייב‌ ‌להוכיח‌ ‌כי‌ ‌הנישואים‌ ‌שלכם‌ ‌מוסדרים‌ ‌מבחינה‌ ‌חוקית‌ ‌ולהציג‌ ‌תעודת‌ ‌נישואין‌ ‌תקפה,‌ ‌שנחתמה‌ ‌ברצון‌ ‌טוב‌ ‌ומתוך‌ ‌שאיפה‌ ‌אמיתית‌ ‌לבנות‌ ‌חיים‌ ‌יחד,‌ ‌ואינה‌ ‌מכוונת‌ ‌להונות‌ ‌את‌ ‌ארה"ב‌ ‌עבור‌ ‌הגרין‌ ‌קארד‌ ‌בלבד.‌

‌אם‌ ‌אתם‌ ‌כבר‌ ‌נמצאים‌ ‌בארה"ב,‌ ‌יתכן‌ ‌ויהיה‌ ‌עליכם‌ ‌לשלוח‌ ‌לשלוח‌ ‌בשלב‌ ‌זה‌ ‌גם‌ ‌את‌ ‌‌טופס‌ ‌I-485‌‌,‌ ‌שעל‌ ‌כל‌ ‌מועמד‌ ‌לגרין‌ ‌קארד‌ ‌בתוך‌ ‌ארה"ב‌ ‌לשלוח‌ ‌בכדי‌ ‌לקבל‌ ‌‌גרין‌ ‌קארד‌ ‌נישואין‌‌ ‌לראשונה‌ ‌או‌ ‌לחדש‌ ‌אותו‌ ‌אחת‌ ‌לעשר‌ ‌שנים.‌ ‌ ‌את‌ ‌הטופס‌ ‌זה‌ ‌יהיה‌ ‌עליכם‌ ‌למלא,‌ ‌ובו‌ ‌תספקו‌ ‌מידע‌ ‌נרחב‌ ‌ומסמכים‌ ‌אודותיכם,‌ ‌אודות‌ ‌המשפחה‌ ‌שלכם,‌ ‌בן‌ ‌הזוג‌ ‌שלכם‌ ‌ועוד.‌ ‌שילוח‌ ‌שני‌ ‌הטפסים‌ ‌יחד,‌ ‌יסייע‌ ‌להאיץ‌ ‌את‌ ‌מהלך‌ ‌הבקשה‌ ‌שלכם.‌ ‌ ‌ 

שלב‌ ‌II‌ ‌–‌ ‌חכו‌ ‌לתשובה‌ ‌חיובית‌ ‌ ‌למרות‌ ‌ההעדפה‌ ‌שארה"ב‌ ‌מעניקה‌ ‌להלך‌ ‌זה,‌ ‌ההמתנה‌ ‌היא‌ ‌ארוכה‌ ‌ועשויה‌ ‌להימשך‌ ‌עד‌ ‌לשנתיים.‌ ‌ ‌ ‌

שלב‌ ‌III‌ ‌–‌ ‌השלימו‌ ‌את‌ ‌תהליך‌ ‌ההגירה‌ ‌דרך‌ ‌הקונסוליה‌ ‌ ‌לאחר‌ ‌שקיבלתם‌ ‌תשובה‌ ‌חיובית,‌ ‌תוכלו‌ ‌לפנות‌ ‌אל‌ ‌השגרירות‌ ‌הקרובה‌ ‌אליכם,‌ ‌ולעקוב‌ ‌אחר‌ ‌הוראות‌ ‌ה-‌ ‌National‌ ‌Visa‌ ‌Center)‌‌ NVC‌) ‌להמשך‌ ‌הפרוצדורה.‌ ‌ 

‌רוב‌ ‌הפעמים,‌ ‌גם‌ ‌אם‌ ‌אתם‌ ‌בתוך‌ ‌ארצות‌ ‌הברית,‌ ‌יהיה‌ ‌עליכם‌ ‌לחזור‌ ‌למדינת‌ ‌האם‌ ‌שלכם‌ ‌ולבצע‌ ‌את‌ ‌אותו‌ ‌התהליך‌ ‌משם.‌ ‌לעיתים,‌ ‌אם‌ ‌אתם‌ ‌כרגע‌ ‌נמצאים‌ ‌בארה"ב‌ ‌תחת‌ ‌ויזה‌ ‌ועומדים‌ ‌להתחתן‌ ‌עם‌ ‌בן‌ ‌זוגכם

האמריקאי, תוכלו לבצע תהליך מאוד דומה, אך מהיר ופשוט יותר בתוך ארצות הברית, שקרוי שינוי סטאטוס (Adjustment of status).

התהליך יצריך מכם למלא מגוון רחב של טפסים נוספים, לספק מסמכים ומידע נוסף, לעבור בדיקה רפואית, לשלם את החיובים השונים ולעמוד בפני ראיון מול אחד מעובדי השגרירות, שייקבע כי אתם אכן ראויים לקבל את גרין קארד נישואין המיוחל. יהיה עליכם לערוך את הריאיון לבד, בלי בן הזוג האמריקאי שלכם, כך שתוכלו לענות על שאלות שיסייעו לבוחן לוודא כי אתם אכן מכירים את בן זוגכם ואתם נשואים מתוך אהבה אמיתית. 

מספר שבועות לאחר הראיון, אתם תקבלו אישור סופי לקבלת הגרין קארד.  

ואם לא התקבלתי?

אם אינכם זכאי לגרין קארד נישואין או שלחילופין שגרירות המדינה דחתה את העתירה שלכם לקבל גרין קארד על סמך עילה של נישואין, אתם תמיד יכולים להירשם להגרלת הגרין קארד ולנסות את מזלכם. חברת i-immigrate מתמחה בהליך ההרשמה להגרלת הגרין קארד, ובזכות הדרכה צמודה ומדוקדקת, מסייעת להגדיל משמעותית את הסיכויים שלכם לזכות בתעודה הירוקה.