דרכים לקבלת אזרחות אמריקאית

ההגבלות החדשות על הישראלים שמהגרים לארה"ב

הגבלות ההגירה החדשות בתוך מדינת ארצות הברית משפיעות על עובדים והן אף על המהגרים מן מדינת ישראל, אשר חולמים הודות שגשוג במדינת ארצות הברית. הממשל אשר קיים כעת הזאת הינו קיצוני בתחום של נגד הגירה ואין הדבר קשור מאיזו מדינה מגיעים אותם מהגרים אל תוך מדינת ארצות הברית.

הגבלות החדשות על הישראלים שמהגרים לארה"ב

הגבלות ההגירה החדשות בתוך מדינת ארצות הברית משפיעות על מועסקים ואף על המהגרים מן מדינת ישראל, אשר מפנטזים לשגשג במדינת ארצות הברית. הממשל אשר קיים כעת הינו קיצוני בהיבט של אנטי הגירה ואין הדבר קשור מאיזו מדינה באים אותם מהגרים אל תוך מדינת ארצות הברית. המון ישראלים משערים כי מכיוון שהיחסים בין ארצות הברית לבין מדינת ישראל הינם משגשגים, כי אז יפטרו אותם מן ההגבלות של הגירה, אך לא קיים כל גורם לשער שזה הינו המצב. הגבלות החדשות על הישראלים שמהגרים לארה"ב  אמורות להקשות על מי מבינכם שמנסה להגר אל מדינת ארצות הברית

הגבלות של הגירה חדשות הופכות את מדינת ארצות הברית לסוג של מדינה בדלנית – 

בשל הגבלות החדשות על הישראלים שמהגרים לארה"ב, מהגרים ממדינות אשר על כל פני הגלובוס הינם חשופים לבחינות ואף לדרישות רקע קפדניות מאוד, אשר מעכבות בצורה ניכרת את הפרוצדורה של הגירה. הדבר אמת ויציב בפרט בשביל עובדים מן תחום ההיי טק. כמו כן, ויזות להמון עסקים נדחות על הסף בימים אלו או שמעכבים אותם להמון זמן. הגורם לעיכוב בטיפול בדרישת הגירה למדינת ארצות הברית נובע מן החלטה של רשות ההגירה לחקור לתוך הבסיס את מרבית מן הפניות להענקת אשרה למדינת ארצות הברית. מאמצי הממשל האמריקני העכשווי הופכים את מדינת המהגרים בשנים אחרות אל מדינה אשר מתנהלת בהתאם לסיסמא – רכשו מוצר אמריקאי, העסיקו רק עובד אמריקאי.

צאצאי מהגר בלתי לגאלי – מנוף לשינוי בחוקי הגירה אל מדינת ארצות הברית –

המניע הראשי מאחורי משימת החקיקה בתחום של רפורמה של מערכת ההגירה למדינת ארצות הברית הינו החלטה מבעוד מועד של הנשיא טרמפ לבטל את המעמד הלגלי של מהגרים צעירים שבאו ביחד עם ההורים שלהם בצורה בלתי לגלית. המהגרים הללו כפופים לחוק דראים ובשל כך הוענק להם הביטוי השגור – חולמים. כבר בעת קמפיין הבחירות, הנשיא טרמפ נשבע לבטל את המעמד שלהם והן את המעמד של רבבות בני אדם אשר באו למדינת ארצות הברית במשך משברי ברחבי מדינות זרות ואשר הוענק להם מעמד זמני לגלי בתוך מדינת ארצות הברית. כאשר הנשיא טרמפ ביטל את המעמד הלגלי של המעוניינים, הוא קרא לקונגרס להשית את דעתו לסיטואציה זו. בימים כתיקונם, אפשר היה לשער כי ההתייחסות של הקונגרס תוביל לממצא חיובי, אך כעת נראה על פניו כי גורמים בקונגרס האמריקאי משתדלים לעשות שימוש בסיטואציה של החולמים, על מנת לערוך שינוי קיצוני של חוקי הגירה במדינת ארצות הברית.

הנשיא טרמפ השכיל להציע דיל, אשר בו לחולמים יתאפשר בכל עת דרך לקבלה של אזרחות אמריקנית בסיכומו של עניין, בתמורה של קיצוץ רב של תכניות של הגירה למדינת ארצות הברית. יש להניח ביותר, כי יבטלו את התכנית של הגרת גרין קארד. מיליונים על גבי מיליונים של מועמדים מכל המדינות אשר על פני הגלובוס זוכים להשתתף בתוך הפרוצדורה של הגרלה עבור הענקה של גרין קארד הכה נחשק. בשיעור בן כחמישים אלף אשרות של עבודה בנתיב של הגרלה של גרין קארד מונפקות כל שנה. יש להניח כי בשנה הנוכחית התכנית הזאת תצומצם או אף במקרה הגרוע גם יבטלו אותה.

עד עתה כל שינוי שנעשה במדיניות של הגירה אל מדינת ארצות הברית, מאז כניסה של הנשיא טרמפ לתפקיד היו רק מנהליים, אין מחויב מן המציאות שינויים משפטיים בהתאם לחוק. יש לדעת, כי הצעת הגבלת ההגירה העכשווית מהווה בעצם שינוי של חקיקה, בשל כך הינה כפופה לפעולה של הקונגרס. פרוצדורת החקיקה הינה מסובכת ואף ללא עוררין על כך הצעת החוק תעבור המון שינויים.