דרכים לקבלת אזרחות אמריקאית

תכנית הגרין קארד כל המידע

מה הינו בעצם הגרין קארד ?  

גרין קארד הינו כרטיס של זיהוי, אשר המטרה שלו לאשר את הסטטוס של תושב הקבע אל תושבים זרים של מדינת ארצות הברית, על ידיו אפשר להיות מועסקים בחברות ואף להתנהל במרחבי מדינת ארצות הברית. אפשר בעצם לבצע אורח חיים נורמטיבי והן לגלי בכל מדינה באמריקה –

אשר מהווה פסגה של הפנטזיות של המון בני אדם בכל רחבי תבל. ההבדל העיקרי בין תושב קבע לבין אזרח נעוץ בעובדה כי תושב קבע עשוי בכל זמן אשר ידרשו ממנו להציג את הגרין קארד שלו, על מנת להציג ראיה שהוא אכן תושב של מדינת ארצות הברית, חוק זה התקבל בשלהי אירועי האחד עשר בספטמבר.

כיצד אפשר לקבל גרין קארד ? 

קיימות שלוש דרכים ניכרות לקבלה של גרין קארד, להלן – 

  • הנכם עשויים להשיג די ממון על מנת להשקיע בחברה אמריקאית על ידי קנייה של המון מניות או לחלופין על ידי פתיחה של חברה.
  • קרוב משפחה או בן זוג אשר דר במדינת ארצות הברית, עשוי להעניק עבורכם חסות.
  • קיים בידכם צ'אנס תעסוקתי במדינת ארצות הברית ובאופן אשר המעביד שלכם מעניק עבורכם את החסות.

כאשר יוענק בידכם הגרין קארד הנכסף, תופיע על גביו תמונה שלכם ואף תשתמשו בו בתור תעודת זהות ישראלית שלכם, הווה אומר – הינה תתייג אתכם כתושבי קבע.

התמקדות על תשתית של קרבה משפחתית – 

מי מבינכם אשר אוחז בגרין קארד יכול לעתור לבני משפחתו אשר דורשים להגר למדינת ארצות הברית כתושבי קבע. לאוחזים בגרין קארד מבינכם קיים היתר לערער הודות בן זוג זר והודות הילדים הלא נשואים שלא. שאין כמו אזרח של מדינת ארצות הברית, אוחז בגרין קארד לא יכול לעתור להורים שלו.

מה בדבר כאשר הנכם תושבי קבע מותנים?

לתושבי קבע מותנים מוענק גרין קארד בתוקף למהלך רק שנתיים. במצב הלה הנכם צריכים לנקוט במספר מהלכים שונים, כדי להיוותר במעמד של תושבי קבע. תידרשו להגיש עתירה לצורך הורדה של התנאי במהלך בן שלושה חודשים בטרם סוף העת של הגרין קארד אשר ברשותכם.

מפאת הסיבה כי אי אפשר לבצע חידוש של גרין קארד מותנה, תידרשו להגיש עתירה זאת על מנת להימנע מן אובדן מעמד של תושבי קבע. על מנת להוריד את התנאים של כרטיס ירו, אשר מבוסס על חופה וקידושין, עליכם להמציא מסמך שבע מאות חמישים ואחת איי, על מנת להוריד את תנאי הדיור, הווה אומר – במצב אשר בו מעמד של תושב הקבע שלכם הושתת על נישואין שנמשכו מעט משנתיים. ישנה עוד אופציה, צריך לבצע אותה פרוצדורה במצב של גרין קארד אשר מושתת על יזמות. הנכם צריכים להציג מסמך של עתירה – איי שמונה מאות עשרים ותשעה באמצעות יזם להסרת תנאי, הווה אומר – מעמד הקבע שלכם יושתת על השקעה במדינת ארצות הברית.

הזכויות שניתנות לכם עם קבלת גרין קארד המיוחל – 

קבלה של הגרין קארד המיוחל נותנת בידכם להישאר, להתפרנס בכל משלח יד ואף ללמוד במדינת ארצות הברית כל עוד הנכם מעוניינים בכל, בלי עת מוגדר בלי תאריך סופי ובתאי שהנכם לא עורכים כל מעשה פלילי או מפרים את אחד מן תנאי הענקה של הגרין קארד. הנכם מקבלים מעמד של תושבי קבע בתוך מדינת ארצות הברית והן מוענקת עבורכם הזכות למעלות אשר באות במקביל למעמד הנ"ל, וכן מוענקת בידכם ההגנה של חוקי מדינת ארצות הברית, מדינת הישוב שלכם ואף תחומי השיפוט המקומיים שלכם.

מוזמנים למידע נוסף, ביקרו באתר הבית שלנו i-immigrate.co.il