גרין קארד באמצעות רישום

"הרישום" הוא הוראה בחוק ההגירה והלאום. המאפשרת לאדם שנכנס בעבר לארצות הברית באופן בלתי חוקי להשיג מגורים קבועים חוקיים בהתבסס על העובדה שהם מתגוררים במדינה במשך זמן רב. מהוראה זו, על המהגר להוכיח שהותו מתמשכת בארצות הברית עוד לפני מועד ה'רישום 'שנקבע.

גרין קארד באמצעות רישום

100% אחריות לתהליך שלך להוצאת גרין קארד

עם השירותים שלנו, אתה מובטח 100% שתשתתף בתכנית ההגרלה של ארה"ב DV. השירותים שלנו מתאימים לצרכים של מועמדים ברחבי העולם שרוצים לקבל הזדמנות לחיות, לעבוד או ללמוד ברחבי הארץ